Kvalitet i behandling

DDKM Akkrediteret behandling af spiseforstyrrelser

Når du modtager din behandling for spiseforstyrrelser hos Privathospitalet Frederiksberg, kan du være sikker på at modtage en garanteret kvalitetsbehandling! Vi er nemlig akkrediteret under DDKM standard.

Hvad er DDKM?

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er en del af udmøntningen af “National Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2002-2006”. DDKM blev formelt etableret i november 2004 gennem en samarbejdsaftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab. DDKM er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet.

Den Danske Kvalitetsmodel, (DDKM), består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

Hvad betyder akkreditering?

Akkreditering kan defineres som: “Kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder.”
(Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet, 2006).

Akkreditering er en formel udefrakommende vurdering, som foretages med en defineret metode og på grundlag af offentliggjorte standarder. Dermed er akkrediteringsprocessen transparent. Men hvad det egentlig går ud på, kan man først forstå ved at se på, hvad det er, standarderne siger.

>> Læs den fulde beskrivelse af akkreditering her.

KONTAKT OS GRATIS