Om virksomheden

Privathospitalet Frederiksberg tilbyder behandling.

  • Akkrediteret og DDKM godkendt behandling af spisforstyrrelser med erfaring siden år 2000
  • Effektiv GRATIS behandling af spilleafhængighed (ludomani).

Behandling siden år 2000

Vi har på adressen, tilbudt rådgivning og behandling af spiseforstyrrelser siden år 2000 og er i dag nogle af de bedste og mest erfarne i Danmark. Oprindeligt lå behandlingen under det velrenommerede Frederiksberg Centeret ApS, men Privathospitalet Frederiksberg overtog både lokalerne, behandlingen og personalet i september 2018, da det oprindelig selskab ikke stod til at redde og derfor måtte lukke i en konkurs.

Sidenhen har vi også startet ludomanbehandling op, og da vi er statsanerkendt kan vi tilbyde denne behandling og rådgivning helt gratis. Vores ludomanibehandlere er yderst erfarne og har behandlet forskellige afhængigheder og misbrug i en lang årrække.

DropUd har overtaget

Da Frederiksberg Centeret ApS stod overfor konkurs i 2018, så Mette Gadegaard (indehaver og stifter af DropUd) muligheden for at videreføre de gode resultater og vellidte behandlingstilbud og derfor blev Privathospitalet Frederiksberg skabt.

Om DropUd

DropUd udspringer af et stort hjerte til målgruppen og et ønske om at skabe bedre tilbud. DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, der investerer i eventuelt overskud i udvikling og kvalitetssikring af tilbuddene der udbydes, samt af virksomhedens ansatte.
DropUd blev grundlagt i januar 2008 af Mette Gadegaard. DropUd består i dag af flere afdelinger beliggende på Sjælland og Fyn, herunder på Ringe, Søbysøgaard og Herstedvester fængsel.

Nyeste tiltag er Haslev Krisecenter – et krisecenter for voldsudsatte kvinder. Læs mere her: www.haslev-krisecenter.dk

Værdigrundlag

DropUd’s værdigrundlag har til formål at give indsatsen et tydeligt værdibaseret udgangspunkt. Denne konkretisering af værdigrundlaget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem DropUd’s værdier, teoretiske referenceramme, politikker samt praksis.

Værdigrundlaget er blevet skabt via medinddragelse af brugerne i samarbejde med de daværende brugere på DropUd’s ”Brugerdag 2009”. Her brugte personale og brugere en dag på i fællesskab at samle ideer og erfaringer, som efterfølgende på en personaledag blev kogt ned til det værdigrundlag, som fremstår herefter.

Vi har DropUd’s værdigrundlag som et punkt på de årlige brugerdage, hvor kritik, ideer og en mundtlig evaluering foretages. Eventuel revision implementeres umiddelbart efter.

DropUd har et S.M.U.K.T. værdigrundlag

  • Sundhedsbevidst
  • Motivationsskabende
  • Udviklingsorienteret
  • Kærlig og glædesspredende
  • Tillidsvækkende

Disse værdier udtrykker DropUd’s menneskesyn samt fundamentet for DropUd’s måde at arbejde på. Hver enkelt medarbejder arbejder med udgangspunkt i disse værdier og lader sin personlige stil give brugerne en oplevelse af respekt og forståelse. Værdierne tages op til revision hvert år på den årlige personaledag.

KONTAKT OS GRATIS

Kvalitetssikret behandling

S.M.U.K.T værdigrundlaget:

"S" Sundhedsbevidst

i forhold til alle livets facetter – dvs. fx: Fysisk sundhed i form af en opmærksomhed på kost, fysisk træning og udholdenhed. Psykisk sundhed i form af en opmærksomhed på indre balance, værdier, psykisk helbred, stress-bevidsthed, vredes- og konflikthåndtering på en sund måde etc. Økonomisk sundhed i relation til nuværende økonomiske virkelighed, nuværende præmisser ift. evt. gæld, forholden sig til afdrag på samme etc., samt en fremadrettet fokusering på at sætte ”tæring efter næring”, budgetstyring etc. relationel sundhed – med fokus på familie, netværk og interesser – både fremadrettet, men også ift. nuværende situation.

"M" Motivationsskabende

i forhold til mål, midler og metode for at opnå disse. Det være sig accept og overvindelse af nuværende udfordringer, samt opbygning af kompetencer til fremadrettet selv at kunne overvinde udfordringer og modstand. Vi ønsker at skabe en ånd af motivation, som holder efter indskrivningen i DropUd’s tilbud (empowerment-tanken).

"U" Udviklingsorienteret

I vores tilgang til borgerne. Vi vil altid sikre, at den enkelte opnår optimalt udbytte af deltagelsen, således at de udvikler sig mest muligt hen imod deres sigte med deres livs-forandring. Vi vil søge at understøtte dem i mødet med udfordringer, således at de på sigt opnår kompetencer og kvalifikationer som kan sikre dem størst mulig chance for succes med deres mål i livet.

"K" Kærlig og glædesspredende

I mellemmenneskelig tilgang, som skal forstås både billedligt talt og i praksis i mødet mellem mennesker. Vi sæter pris på en empatisk og venlig tilgang, hvor vi giver udtryk for f.eks. gensynsglæde med et håndtryk eller et kram, alt efter grad af intimitet og selvsikkerhed mellem pågældende medarbejder og borger. Hvis vi har en god relation, er det ofte med til at sprede glæde og en følelse af menneskelig accept, hvis man mødes af et empatisk og smilende menneske. DropUd har stor glæde af at se de ofte store forandringer det giver, både i humør og relationsstil, når enkelte borgere har været ”udsat” for den empatiske og respektfulde tilgang vi har i DropUd’s afdelinger.

"T" Tillidsvækkende

I enhver omgang med borgerne. DropUd lægger stor vægt på at sikre tillid og gensidighed ift. fx overholdelse af indgåede aftaler, sikring af forståelse og relationel motivation for eventuelle irettesættelser eller forandringsforslag / forslag til ændringer i relationsstil etc.

Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at sikre, at borgerne i DropUd’s tilbud oplever at de kan have tillid til os – både i behandlingsmæssig forstand, men også i menneskelig forstand. Ved på denne måde at møde dem med tillid, udviser vi også en tydelig mulighed for at de gør det samme – møder os med tillid.