Patientens rettigheder

Bemærk at du som patient i det danske sundhedssystem er du sikret behandling hurtigst muligt.

Dette betyder at hvis behandlingen ikke kan finde sted inden for 2 måneder i offentligt regi, har patienten mulighed for at vælge privat behandling.

Privathospital-Kbh har aftaler med Danske Regioner og er en del af det frie Sygehusvalg inden for voksenpsykiatri. Vi  er desuden medlem af BPK – Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. – det betyder at du hos os kan benytte dig af din behandlingsret.

Dine rettigheder som patient

På www.venteinfo.dk og på www.sygehusvalg.dk kan du læse mere om patientens rettigheder og se alle hospitalernes ventetider på behandling.
Vi vil opfordre dig til at henvende dig BPK, hvis du oplever at behandlingsgarantien ikke overholdes eller du har andre spørgsmål i forbindelse med behandling af din spiseforstyrrelse.

KONTAKT BPK:
» www.privatehospitaler.dk
» info@privatehospitaler.dk
» 33 74 62 55

Mine rettigheder hvis noget går galt

Mange mennesker er i kontakt med det danske sundhedssystem hver eneste dag.
Nogle gange kan man som patient i systemet opleve fejl.
For at sikre at vi i sundhedssystemet hører om disse fejl og lærer af dem, kan du som patient, eller som pårørende, rapportere fejl til Dansk Patient Sikkerheds Database: www.dpsd.dk

Alle patienter i det danske sundhedssystem er omfattet af en offentlig erstatningsordning, som også dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital.
Patientforsikringen har til opgave at sikre, at patienter får den erstatning som de har ret til efter loven.
For Patientforsikringen kontakt her: www.patientforsikringen.dk

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over faglig behandling, at patientens rettigheder er blevet tilsidesat eller over Patientforsikringens afgørelse om erstatning, kan du gøre dette via Patientombuddet.www.patientombuddet.dk

KONTAKT OS GRATIS

KVALITETSBEHANDLING

Vores behandling af spiseforstyrrelse er akkrediteret af både IKAS og Akkrederingsnævnet – Din garanti for behandling i absolut den bedste og sikre kvalitet.

Akkrediteret behandling

Gode grunde til at tage kontakt

  • Professionel hjælp og rådgivning i mere end 15 år

  • Hos os har du mulighed for GRATIS behandling

  • Behandling centralt på Frederiksberg - Kbh

  • Ingen ventetid - Start behandling med det samme